Vacatures

Het DNA van MIG Motors

Samenwerking

We werken samen om de doelstellingen te bereiken. Die samenwerking is gebaseerd op het motiveren van medewerkers en collega's om steeds het beste van onszelf te geven.

Een toffe werkomgeving

Wij bieden samen met al onze medewerkers de beste werkomgeving voor mensen die onze passie delen, voor klanten en hun mobiliteit.

Ontplooiing

We bieden u de mogelijkheid om voortdurend bij te leren en tijdig aan introspectie te doen. We stellen alles in vraag, dus ook onszelf.

Love your job

 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
Sinds 2010
Collega's 200
Vestigingen 9 (and counting)

Cookie beleid

Jobtoolz verzamelt anonieme gegevens voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Lees hier het cookiebeleid van Jobtoolz.

Privacy beleid

Met inachtneming van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen nodig is, of verder te bewerken. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz